top of page

THEATRE THEORY

კეიტი მიტჩელი - რეჟისორის ხელობა

მასალების გამოყენებისას აუცილებელია ავტორის მითითება და ციტირების ნორმების დაცვა. საავტორო უფლების დარღვევა ისჯება კანონმდებლობით

bottom of page