top of page

პრემიერა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე

355064417_1960216840998535_9431400839801144_n.jpg

მანანა თევზაძე

პრემიერა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე

 

2023 წლის 2 ივნისს, რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე, გაიმართა პრემიერა ამერიკელი მწერალი ქალის - მარო  მადოიანი-ალაჯაჯიანის პიესისა „იცხოვრე, ვიდრე ცოცხალი ხარ", სევდიანი კომედია ერთ მოქმედებად, რომლის თარგმანიც ეკუთვნის გელა გელაშვილს, ხოლო რეჟისურა, მხატვრობა და მუსიკალური გაფორმება სომხეთის ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს, სომხეთის თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარეს - ჰაკოფ ღაზანჩიანს. სპექტაკლში მონაწილეობენ მსახიობები: სოსო აბრამიშვილი, ლევან ბერიკაშვილი, მანანა გამცემლიძე, თენგიზ გიორგაძე, ნინო თარხან-მოურავი, მარინა კახიანი, ბაჩი ლეჟავა, მარიტა მესხორაძე, დარეჯან ხარშილაძე, მაია ხორნაული.

საინტერესოა, რომ იმავდროულად იგივე პიესა რეჟისორმა ღაზანჩიანმა თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის დრამატულ თეატრშიც დადგა და სომეხმა მსახიობებმა პრემიერა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე, 4 ივნისს ითამაშეს. ორივე წარმოდგენა მაყურებელმა გულთბილად მიიღო. შეიქმნა თავისებური თეატრალური ფენომენი: ერთსა და იმავე სცენაზე, ერთი და იმავე რეჟისორის მიერ სხვადასხვა ენაზე დადგმული ერთი და იგივე პიესის ორი სრულიად სხვადასხვა სპექტაკლის პრემიერა! რაც მოწმობს, რომ კულტურას, თეატრს ადამიანთა, ხალხთა გაერთიანება ისეთ რთულ დროშიც კი შეუძლია, როგორშიც ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ!

სპექტაკლი იმ ხანდაზმულ ადამიანთა სევდიან ამბავს მოგვითხრობს, რომელთაც ბედმა სამშობლოდან შორს, მარტოდ მყოფებს, „მოხუცთა ბაღში“  ცხოვრება არგუნა. სევდიანი ამბავი სევდიან სპექტაკლად იქცა, შთაბეჭდილებას ხელი შეუწყო შესანიშნავი მსახიობების გარდასახვამ თავის გმირებად, სცენოგრაფიულმა დეტალებმა, მუსიკალურმა გაფორმებამ და  განათებამ...

პრემიერის წინ, რუსულ ენაზე ჩაწერილი მცირე ინტერვიუ რეჟისორ ჰაკოფ ღაზანჩიანის გულწრფელი სიტყვაა. ქართულად იგი ახლა იდგამს ენას და რამდენიმე წინადადებას გამართულადაც ამბობს, მაგალითად, გამარჯობა, როგორ ხართ? ვიწყებთ რეპეტიციას!..

ჰ. ღაზანჩიანი - Грузинский театр для меня открылся не вчера и не  позавчера, это было в 1976 году, когда я увидел «Кавказский меловой круг» в Ереване. Театр Руставели тогда гастролировал В Ереване и в дальнейшем, лично, для меня, стал чуть ли не лучшим театром в мировом театральном пространстве. В советское время, когда программа, особенно система Станиславского - работа актера над собой, работа актера над ролью, было поставлено четко, по учебникам и вдруг Роберт Стуруа показал то, чему нас не учили, точнее, показал противоположное тому, что нас учили…

Это Великий режиссер, великий и для меня, грузинский театр - это Роберт Стуруа, однозначно… это театральный бог, живой классик, уже давно, уже несколько десятилетии он живой классик… даже больше вам скажу, я считаю его моим учителем… хотя я не окончил его курс, но его влияние определило вообще мою судьбу. Когда я делал Шекспировский фестиваль в Ереване, это было ровно 20 лет тому назад, я пригласил Роберта Стуруа, как почетного гостя фестиваля. Он смотрел мой спектакль «Трактат о платке, или Яго», экспериментальную пьесу современного драматурга на тему «Отелло» и он вдруг, для меня неожиданно, предложил ставить эту пьесу здесь, в театре Руставели. Это было так неожиданно… я вообще не представлял, что театр, который я боготворил, вдруг откроет свой ворота для меня…

Я приехал, с удовольствием работал с потрясающими актерами Нино Касрадзе, Малхаз Квривишвили и Давит Дарчия… Спектакль получился, понравился зрителю, батони Робико… получился намного лучше, чем Ереванский спектакль… потому что я не люблю делать ксерокопии ни в Ереване, ни за рубежом… форма в какой то мере сохраняется, но спектакли совершенно разные …

С того времени у нас очень тесная дружба, батони Роберт часто приезжает в Ереван, я часто приезжаю в Тбилиси, иногда просто так, чтобы долго не длилось расставание… когда недавно, завелся разговор, чтобы поставить еще один спектакль, конечно обрадовался!

И вот спектакль сделан…

Я очень благодарен этому театру, очень благодарен актерскому составу, очень талантливый состав, актеры, которых я видел в великих спектаклях Стуруа, в «Короле Лире», «Меловом круге, в «Ричарде»… «Король Лир» для меня вершина творчества  Роберта Стуруа, спектакль который я смотрел шесть раз из разных точек…

 Я сделал очередной шаг… скоро уже исполнится 64 года… 1982 году, окончил Гитис, я студент Андрея Гончарова, великого русского режиссера, великого педагога и сразу предложили руководить в крупном промышленном центре Армений, в Капанске, драматическим государственным театром.

Начиная с 1985 года я непрерывно руковожу разными театрами Армений… 20 лет руководил театром юного зрителя в Ереване, сейчас худрук театра мускомедий… два года тому назад мы открыли малый зал, где нет жанрового ограничения и я могу ставить все… работаем и стараемся быть подальше от политики, все что возможно мы говорим через наши спектакли…

Мой отец выдающиися Армянский режиссер, Ерванд Хазанчян, как раз вчера было его день рождение, я не афишировал это событие, но премьеру Тбилисского спектакля посвятил ему…

Мать известнейшая актриса, единственная советская актриса, Галя Новенц, которая на Венецианском фестивале получила приз за лучшую женскую роль… а фильм назывался «Танго нашего детства»…

Я вырос в театральной семье, практически на сцене. За кулисами тогда еще Капанского театра взрослые частенько передавали меня из рук в руки, пока родители были на сцене. А став старше, я уже сам завороженно наблюдал за волшебным действом на сцене. Кстати, точно так же и моя дочь Мариам выросла в театре. У нас всегда гостили известные актеры и я с детства помню их в нашем старом, маленьком доме… другого пути у меня не было, я видел только этот мир и моя судьба была предрешена…

моя супруга и дочка тоже актеры, мы вместе в театре, но дочка в прошлом году открыла театральную школу, назвала именем бабушки и большую часть дня проводит в этой школе…

Тема нашего спектакля - судьба людей, думаю, не только грузинская или армянская, но и общечеловеческая, космическая тема… возраст делает человека мудрее и сентиментальнее, потому что от собственной биографии никуда не убежишь… и с годами открываются неожиданные эпизоды, которых ты и не помнил и вдруг начинаешь вспоминать детство, студенческие годы… все это очень интересно и драматично… человек до конца держится за свою биографию… за тех людей, которые играли важную роль в твоей жизни…

bottom of page